Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

RitMeterGeen categorie

Vanaf vandaag (25 mei 2018) gaat in heel europa de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. RitMeter heeft alle verwerkingen van uw persoonlijke gegevens in kaart gebracht. Alle gegevens en verwerkingen zijn vervolgens in duidelijke taal omschreven in onze vernieuwde privacyverklaring. RitMeter verwerkt alle gegevens volgens de AVG en hierdoor voldoet RitMeter geheel aan de AVG wetgeving. Hieronder meer informatie.

RitMeter en persoonlijke gegevens

Voor het bijhouden van de rittenadministratie, via de RitMeter APP, verwerkt RitMeter diverse gegevens van klanten. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor RitMeter dan ook van groot belang. RitMeter verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden genoemd in onze privacyverklaring. RitMeter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Privacyverklaring

We hebben de tekst van ons privacybeleid aangepast, om het voor u eenvoudiger te maken om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast is de tekst gedetailleerder en specifieker gemaakt. U kunt onze bijgewerkte privacyverklaring hier bekijken.

Algemene Voorwaarden

Vanwege de aanpassingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn onze Algemene Voorwaarden vernieuwd. U kunt de Algemene Voorwaarden hier bekijken.