CO2 registratie plicht

RobNieuws, RitMeter Leave a Comment

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. In dit artikel lees je alles over deze richtlijn is en wat hij betekent voor bedrijven.

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal.  Over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Minstens 40 miljoen euro omzet per jaar
 3. Een balanstotaal van minimaal 20 miljoen euro

WAAR GAAT DE CSRD OVER?

Inhoudelijk gaat de CSRD onder meer om de volgende vier zaken:

 1. Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over:
  1. Materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf. Grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;
  2. Ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu. Biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;
 2. Het meten van langetermijndoelstellingen;
 3. Naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;
 4. Verplichte ‘limited assurance’:een externe accountantscontrole.

Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

CSDR rapportage over mobiliteit in Nederland

Ook in Nederland moeten wij aan deze rapportage eisen gaan voldoen, conform de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting Werkgebonden PersonenMobiliteit (WPM).

Wat moet u dan rapporteren?

Uw rapportage voorbereiden

Welke gegevens u nodig heeft, staat in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. In die handreiking staan ook tips hoe u de gegevens verzamelt. U heeft bijvoorbeeld deze gegevens nodig:

 • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
 • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Al deze kilometers, inclusief het soort rit (privé, woon-werk, zakelijk) en het voertuig moet worden opgegeven. En dat voor alle medewerkers, per jaar.

U zult begrijpen dat dit een extra taak is die niet altijd even gemakkelijk is uit te voeren. Gelukkig gaan wij deze rapportage voor onze zakelijke klanten maken, zodat zij eenvoudig deze rapportage kunnen gaan aanleveren. Alle zakelijke klanten met een RitMeter Enterprise abonnement zullen toegang krijgen tot deze rapportage, zodat zij aan de CSRD richtlijnen kunnen voldoen.

Heeft u nog geen zakelijk contract én moet u of wilt u aan deze rapportage eis voldoen, wij horen graag van u.

Makkelijker kunnen wij het niet maken, wel leuker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *