RitMeter kilometerregistratie App bijtelling voorkomen

Meerdere voertuigen, één abonnement

RobNieuws, RitMeter, RitMeter.nl

Een van de mooiste mogelijkheden van RitMeter (vinden wij van WC Eend) is het gebruik van meerdere voertuigen in onze App. Met RitMeter is het mogelijk om meerdere voertuigen te gebruiken én te wisselen tussen gebruikers. Een prachtige mogelijkheid maar hoe moet deze functie gebruikt worden? Daar zijn nog wel eens vragen over.

Het basis scenario

Laten wij beginnen met de basis van deze mogelijkheid. Bij bedrijven én bij gezinnen zijn er meerdere voertuigen in gebruik. Daarbij is gewenst om te kunnen wisselen tussen bestuurders en voertuig. Gebruiker A rijdt in Voertuig 1 en soms in Voertuig 2. Gebruiker B rijdt standaard in Voertuig 2 en soms in Voertuig 1.

Met de RitMeter App wil u dan kunnen wisselen van Voertuig in de App, zodat de nieuwe rit met het juiste voertuig geregistreerd gaat worden. Uiteraard met de juiste kilometerstanden, want daar is het allemaal mee begonnen.

RitMeter kan dit en staat dit ook toe.

Welke scenario’s zijn er en hoe moet er dan gewerkt worden?

Gezin scenario: een voertuig, twee gebruikers

Het eerste scenario: één gezin met één voertuig, bijvoorbeeld een auto. Voertuig wordt zowel zakelijk als privé gebruikt. Kilometer zakelijk worden gedeclareerd en privé niet meer dan 500 kilometer. Hier is een doorlopende rittenregistratie nodig. Daarom wordt RitMeter ingezet.

Beide bestuurders hebben de RitMeter app op hun persoonlijke telefoon staan en hebben het voertuig geregistreerd in de App. Beiden bestuurders registreren nu ritten en synchroniseren met de RitMeter server.

In dit scenario is één abonnement voldoende.

Gezin scenario: twee voertuigen, twee gebruikers

Het volgende scenario: één gezin met twee voertuigen en twee berijders. Voertuigen worden zowel zakelijk als privé ingezet. Een voertuig is van de “zaak”maar word niet privé gebruikt, dus geen bijtelling. Het andere voertuig word gebruikt zakelijk en kilometers worden gedeclareerd bij de werkgever.

Beide bestuurders hebben de RitMeter app op hun persoonlijke telefoon staan en hebben de voertuigen geregistreerd in de App. Beiden bestuurders registreren hun ritten en synchroniseren deze met de RitMeter services.

In dit scenario zijn twee abonnementen benodigd.

Klein bedrijfsscenario: meerdere voertuigen, meerdere gebruikers

In een klein bedrijf zijn er meerdere voertuigen die ingezet worden door de medewerkers. Dan is het natuurlijk belangrijk om te registreren wie, wanneer met welke voertuig rijdt. RitMeter kan dit prima aan. Voertuigen registreren in de App en gebruikers kunnen wisselen van voertuig. Kilometer standen worden gesynchroniseerd over de verschillende gebruikers heen.

In dit scenario is het belangrijk voor de werkzekerheid, dat iedere gebruiker van de voertuigen een abonnement heeft op RitMeter, zodat er per gebruiker een rapportage is van de ritten met het juiste voertuig, kilometerstanden en datum, tijd en route. Iedere rapportage kan dan bij de administratie ingeleverd worden en verwerkt worden.

Middengroot en groot bedrijfsscenario: meerdere voertuigen, meerdere gebruikers

Bij een midden en groot bedrijf is het scenario hetzelfde als bij een klein bedrijf. Er is echter één groot verschil. Het inleveren van de rapportages en de verwerking kan letterlijk in de papieren gaan lopen. Licentie en administratiekosten nemen toe. Kan dat ook anders?

Wij zien dat bij een groot aantal bedrijfsklanten van ons het verwerken van de vele declaraties of rapportages kostbaar is en makkelijker moet kunnen. Hiervoor is er een Enterprise module waarmee de rapportages digitaal aangeleverd worden bij de organisatie. Die kan deze rapportages dan inlezen en verwerken. Ook de licentieprijzen zijn dan aangepast aan de grootte van de organisatie.

 

Leuker kunnen wij het niet maken, makkelijker wel.

 

De links voor meer informatie: