RitMeter en Corona

RobNieuws, RitMeter

“Zoveel mogelijk thuiswerken!” is het devies van onze regering. De vraag is natuurlijk kan dat en gebeurd dat dan ook? Wij zouden dat terug moeten zien in de RitMeter cijfers over afgelopen jaar. Is er minder gereden en hoeveel dan?

RitMeter gebruik

De vraag is natuurlijk als eerste wie gebruikt RitMeter:

  • De zakelijke lease rijder die bijtelling wil voorkomen?
  • De ZZP’er die kilometers goed wil registreren zodat deze goed kan declareren?
  • De professional die kilometers registreert om inzicht te krijgen en reiskosten wil doorberekenen?
  • De ondernemer die de zakelijke kilometers in rekening wil brengen?

Zouden wij een vermindering in aantal ritten zien in onze rapportage? Kunnen deze mensen thuiswerken en doe ze dat ook?

Resultaten RitMeter gebruik tijdens Corona lockdowns

Laten wij eens kijken of de Corona lockdown’s zichtbaar zijn in de onze rapportages?

RitMeter ritten per dag tijdens Corona lockdown periodes

Als wij gaan kijken zien wij duidelijk dat het aantal ritten tijdens deze Corona crisis duidelijk lager is dan vorig jaar. Er worden zo’n dertig procent minder ritten per dag geregistreerd wat inhoudt dat een groot gedeelte van onze gebruikers thuiswerkt en minder gebruik maakt van de RitMeter app.

Ook zien wij duidelijk dat tijdens de eerste lockdown, in maart april, het aantal ritten sterk omlaag is gegaan. Wel zien wij in de loop van deze periode dat het aantal ritten weer toeneemt.

Bij de tweede lockdown, eind november, zien we wel een afname van het aantal ritten maar minder dan tijdens de eerste lockdown.

Kortom mensen die kunnen thuiswerken doen dat ook. Er zijn ook duidelijk mensen die tijdens deze tijden toch de weg op moeten en hun ritten blijven registreren. Laten we met z’n allen hopen dat wij weer snel terug kunnen naar een normale situatie.