RitMeter versie 2.3.9

RitMeterAndroid, Applicatie, iOS, RitMeter, Windows 10 Mobile, Windows Phone

RitMeter versie 2.3.9:

Hier zijn we weer met een “kleine” update van de RitMeter app. Ditmaal hebben wij het versienummer opgehoogd naar RitMeter versie 2.3.9. Uiteraard gaat een update niet zonder veranderingen binnen de app, (hoewel het in principe wel kan…) vandaar dat wij jullie toch even op de hoogte willen brengen van de aanpassingen die wij hebben gedaan. Aangezien RitMeter versie 2.3.9 afgelopen weekend is uitgerold zullen de meeste mensen deze reeds hebben geïnstalleerd, wanneer dit niet het geval is of u dit niet zeker weet kunt u dit altijd (laten) controleren door contact op te nemen.

Verbeteringen in de servercommunicatie:

Wij hebben in RitMeter versie 2.3.9 ervoor gezorgd dat de communicatie tussen de RitMeter app en de RitMeter server is verbeterd. Hiermee zullen zaken stabieler zijn in de ‘verbinding’, iets wat natuurlijk altijd fijn is. Een perfecte communicatie kan nog niet worden gegarandeerd, zet tijdens een synchronisatie maar eens de vliegtuigmodus aan wat logischerwijs veroorzaakt dat de synchronisatie niet succesvol kan worden afgerond (hetzelfde vind plaats als u onverhoopt op een locatie zonder internetverbinding bent). Desondanks zorgt de update er wel voor dat de RitMeter server nu beter in staat is om u te herkennen als “dezelfde gebruiker”, ook wanneer u wisselt van IP-Adres (nieuwe telefoonmast of Mobiel Internet <-> WiFi) dit heeft als gevolg dat zaken sneller, beter en stabieler worden verwerkt. Dat zorgt vervolgens voor minder nieuwe verbindingen en dergelijke waardoor de “druk” op zowel de server als de app iets wordt verminderd.

“Ben ik dan nu van die vervelende melding af die ik telkens krijg?” Nee, dit zorgt er niet voor dat de melding “Kan niet verbinden met de RitMeter server, controleer uw internet verbinding” niet langer verschijnt. De genoemde melding is slechts voor uw informatie dat op dat (korte) moment geen verbinding kon worden gemaakt. Wij zullen hier ook binnenkort aandacht aan besteden om te zien hoe wij dit kunnen verbeteren.

Probleem met de rittenlijst:

Zoals wij ook in onze vorige blogpost al aangaven, bevatte de voorganger van RitMeter versie 2.3.9 (v2.3.8) voor de iOS gebruikers een fout die in sommige gevallen opdook. Hierbij bleef de rittenlijst leeg (voor het oog), wat heel begrijpelijk enkele bezorgde gebruikers als gevolg had. Wie zou er immers niet schrikken als je de RitMeter app opent en er staan geen ritten… :O

De oorzaak van dit probleem lag in een aanpassing die we hadden gedaan om de werking van de gehele app (iets) te verbeteren en versnellen voor iOS. Dit zorgde er echter voor dat in bijzondere situaties eerst het visuele deel en vervolgens pas de ritten werden ingeladen. Omdat er dan geen ritten waren wanneer de app probeerde gegevens te tonen bleef het scherm leeg, dat de ritten hierna pas werden ingeladen daar had de ‘weergave’ verder geen boodschap aan en dus bleef het scherm leeg.

Update versneld uitgebracht:

Vanwege de cruciale aanpassing voor onze iOS gebruikers hebben wij bewust niet langer gewacht om deze update van de RitMeter app uit te brengen. RitMeter versie 2.3.9 is dus een betrekkelijk kleine maar belangrijke update. Desondanks betekent dit niet dat wij nu op onze lauweren rusten, wij blijven zaken verbeteren en onze betatesters kunnen spoedig een update tegemoet zien aangezien wij van plan zijn een wens van meerdere gebruikers in te willigen bij de eerstvolgende versie.

Zodra het mogelijk is en wij hiermee voldoende vordering maken zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, verder blijven wij u nadrukkelijk verzoeken om vreemde en/of opvallende zaken toch vooral bij ons te melden. Via het contactformulier kunnen wij u snel en adequaat helpen, plaatst u dergelijke zaken bij een “recensie” van de app dan kunnen wij u moeilijk of helemaal niet opsporen wat het verhelpen van de problemen onmogelijk maakt.