Geen bijtelling bij niet meer dan 500 kilometer privégebruik

RobApplicatie, Nieuws, RitMeter, Simoso

Uw werkgever hoeft niets bij uw loon te tellen als u overtuigend kunt bewijzen dat u, op kalenderjaarbasis, niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.

Let op!

Hebt u een auto van uw werkgever voor een wachtdienst? Dan mag uw werkgever alle kilometers die u tijdens deze wachtdienst rijdt, onder bepaalde voorwaarden als zakelijke kilometers beschouwen.

U kunt dit bewijs op verschillende manieren leveren: